Reflexintegratie

Reflexintegratie

Reflexintegratie wordt toegepast volgens de Masgutovamethode, oftewel MNRI® van het Svetlana Masgutova Educational Institute uit Amerika.


Deze methode wordt toegepast voor het alsnog integreren van actieve primaire reflexen. Reflexintegratie kan ook worden ingezet bij over- of ondergevoeligheid van het tactiele systeem (de huid). Verder kan via het PTSD-protocol gewerkt worden aan het loslaten van trauma’s en angsten en voor het verminderen van stress. Dit protocol gebruik ik in het bijzonder bij getraumatiseerde pleeg- en/of adoptiekinderen. Hoe eerder je met de primaire reflexen aan de slag gaat, hoe beter de ontwikkeling zal verlopen. Daarom werk ik ook graag met hele jonge baby’s. Dit kan al vanaf een paar weken oud.

Verschillende protocollen

Bij Reflexintegratie maak ik gebruik van de volgende protocollen

Houding
Houdingsreflexen zijn reflexen die we elke dag nodig hebben om goed te kunnen omgaan met de zwaartekracht.

Oral/facial
Oral-facial reflexintegratie heeft te maken met reflexen in het gezicht en in en rond de mond.

Tactiel
De huid is onze grootste orgaan. De huid zorgt ervoor dat we de grens voelen van onszelf ten opzichte van de buitenwereld.

PTSD
Wanneer iemand een traumatische situatie heeft meegemaakt, kan dit blijvende gevolgen hebben. Het lichaam schiet in de overlevingsstand.

Actieve reflexen

Nog actieve reflexen kunnen op elke leeftijd problemen veroorzaken. Denk hierbij aan:

Herkent u dit?

Wanneer u meerdere dingen hierboven herkent dan zou de oorzaak hiervan wel eens te maken kunnen hebben met nog actieve primaire reflexen.

Primaire reflexen

Primaire reflexen

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen zich primaire reflexen. Deze reflexen ontwikkelen zich gelijktijdig met de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Helaas verloopt niet iedere zwangerschap zonder problemen. Bij pleeg- en adoptiekinderen zie je dat hierdoor vaak al de eerste problemen ontstaan.

De primaire reflexen zijn nodig om geboren te worden. Wanneer er tijdens de zwangerschap veel angst of stress is geweest, dan is dit van invloed op de ontwikkeling van de primaire reflexen. Deze reflexen horen allemaal actief te zijn tijdens de geboorte. Wanneer de geboorte op de natuurlijke manier plaatsvindt, dan helpen de primaire reflexen de baby om geboren te worden. Vlak na de geboorte zijn ze van groot belang om te overleven en te beschermen, zoals bijvoorbeeld de zuigreflex.

Deze primaire reflexen zijn na de geboorte het fundament voor de ontwikkeling van de motoriek en de zintuigen. Vanuit primaire reflexen kan een baby leren oprichten, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen. Binnen het eerste levensjaar rijpen deze primaire reflexen in meer doelgerichte bewegingen, ze worden geïntegreerd in het totale bewegen. Vanuit reflexmatige bewegingen ontwikkelt een baby de automatische bewegingen.

Primaire reflexen

Primaire reflexen

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen zich primaire reflexen. Deze reflexen ontwikkelen zich gelijktijdig met de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Helaas verloopt niet iedere zwangerschap zonder problemen. Bij pleeg- en adoptiekinderen zie je dat hierdoor vaak al de eerste problemen ontstaan.

De primaire reflexen zijn nodig om geboren te worden. Wanneer er tijdens de zwangerschap veel angst of stress is geweest, dan is dit van invloed op de ontwikkeling van de primaire reflexen. Deze reflexen horen allemaal actief te zijn tijdens de geboorte. Wanneer de geboorte op de natuurlijke manier plaatsvindt, dan helpen de primaire reflexen de baby om geboren te worden. Vlak na de geboorte zijn ze van groot belang om te overleven en te beschermen, zoals bijvoorbeeld de zuigreflex.

Deze primaire reflexen zijn na de geboorte het fundament voor de ontwikkeling van de motoriek en de zintuigen. Vanuit primaire reflexen kan een baby leren oprichten, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen. Binnen het eerste levensjaar rijpen deze primaire reflexen in meer doelgerichte bewegingen, ze worden geintegreerd in het totale bewegen. Van reflexmatige bewegingen ontwikkelt een baby de automatische bewegingen.

Volgens de Masgutovamethode MNRI® kunnen actieve reflexen alsnog worden geïntegreerd. Door middel van verschillende oefeningen wordt het zenuwstelsel tot rust gebracht en kunnen reflexen alsnog worden doorontwikkeld. De kinderen vinden de oefeningen heel prettig en ervaren vooral rust in het hoofd en ontspanning in het lichaam. Een kind hoeft niet meer te functioneren vanuit de overlevingsstand.

Reflexintegratie kun je zien als de ontwikkeling van de fundamentele vaardigheden. De neurologische paden worden alsnog goed aangelegd.

Stel je bouwt een huis, reflexintegratie is de fundering. Therapieën zoals logopedie, fysiotherapie en ergotherapie zijn de muren. Alle cognitieve therapieën zijn het dak. Pas als het fundament goed is, zal het kind zich verder kunnen ontwikkelen op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied.

Hoe jonger een kind is, hoe sneller het proces van reflexintegratie zal verlopen. Met baby’s kun je al werken vanaf de eerste dag. Reflexintegratie kan helpen op elke leeftijd, van jong tot oud. Het is alleen geen quick-fix methode. Het integreren van reflexen kost tijd, net zoals een baby minimaal drie maanden moet hebben gekropen voor een goede reflex- en motorische ontwikkeling.

Reflex

Een voorbeeld van een nog niet goed geïntegreerde reflex

Stel dat de Asymmetrische Tonische Nekreflex (ATNR) nog niet goed is geïntegreerd. Wanneer een baby in de box of op de grond ligt en het hoort iets, dan strekt het kind automatisch een arm en been aan de kant waar het iets hoort. Hierdoor kan het goed luisteren, ook leert het verder weg te kijken en dieptezien te ontwikkelen. Deze reflex wordt in gang gezet door het hoofdje opzij te draaien. Wanneer een baby weinig heeft kunnen oefenen met deze reflex, doordat het bijvoorbeeld vaak in een Maxi-Cosi heeft gezeten, dan kan deze reflex actief blijven.

Het gevolg kan zijn dat een kind later op school moeite krijgt met schrijven. Of dat het moeite krijgt met het leren van links-rechts in het lichaam. Het overkruisen van de middellijn lukt vaak niet, waardoor er ook leesproblemen kunnen ontstaan. Dit komt vaak ook doordat er problemen ontstaan met het volgen van de ogen. Als een baby niet heeft geleerd om met armen en benen de middellijn te kruisen, dan lukt dat vaak ook niet met de ogen. Bij het lezen wordt het dan lastig om aan het eind van de regel de volgende regel te lezen. Vaak zie je ook dat er woorden worden overgeslagen omdat de ogen verspringen. Er ontstaan problemen met de samenwerking van de ogen. Ook zal een kind problemen ervaren bij sporten. Dit kan dan weer doorwerken in verminderd zelfvertrouwen.

 

De aanwezigheid van alleen al deze ene actieve reflex levert dus veel problemen op. Maar meestal zijn er veel meer reflexen actief.

Een voorbeeld van een nog niet goed geïntegreerde reflex

Stel dat de Asymmetrische Tonische Nekreflex (ATNR) nog niet goed is geïntegreerd. Wanneer een baby in de box of op de grond ligt en het hoort iets, dan strekt het kind automatisch een arm en been aan de kant waar het iets hoort. Hierdoor kan het goed luisteren, ook leert het verder weg te kijken en dieptezien te ontwikkelen. Deze reflex wordt in gang gezet door het hoofdje opzij te draaien. Wanneer een baby weinig heeft kunnen oefenen met deze reflex, doordat het bijvoorbeeld vaak in een Maxi-Cosi heeft gezeten, dan kan deze reflex actief blijven.

Reflex

Het gevolg kan zijn dat een kind later op school moeite krijgt met schrijven. Of dat het moeite krijgt met het leren van links-rechts in het lichaam. Het overkruisen van de middellijn lukt vaak niet, waardoor er ook leesproblemen kunnen ontstaan. Dit komt vaak ook doordat er problemen ontstaan met het volgen van de ogen. Als een baby niet heeft geleerd om met armen en benen de middellijn te kruisen, dan lukt dat vaak ook niet met de ogen. Bij het lezen wordt het dan lastig om aan het eind van de regel de volgende regel te lezen. Vaak zie je ook dat er woorden worden overgeslagen omdat de ogen verspringen. Er ontstaan problemen met de samenwerking van de ogen.

De aanwezigheid van alleen al deze ene actieve reflex levert dus veel problemen op. Maar meestal zijn er veel meer reflexen actief.

Reflexen

Hoe verloopt de begeleiding

Door middel van een vragenlijst en verschillende testen, kan ik nagaan welke reflexen nog actief zijn. Wanneer blijkt dat er meerdere reflexen niet goed zijn geïntegreerd, dan starten we direct met de begeleiding. Ik geef oefeningen mee voor thuis die u (liefst) dagelijks bij het kind doet. Dit kost ongeveer 10 minuten per dag. Na ongeveer 4 à 5 weken maken we dan een vervolgafspraak om de vorderingen te bekijken en geef ik nieuwe oefeningen mee, als dat kan.


Wanneer uw kind de behandelingen vergoed krijgt vanuit de Jeugdwet, zal het wekelijks of om de andere week komen, afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheid om afspraken in te plannen. Gedurende de looptijd van het PGB vindt er regelmatig overleg plaats met de vertegenwoordiger van de gemeente en andere betrokken hulpverleners.