Reflexintegratie tactiel

Reflexintegratie Tactiel

De huid is ons grootste orgaan

De huid zorgt ervoor dat we de grens voelen van onszelf ten opzichte van de buitenwereld. Sommige kinderen kunnen dit niet goed voelen, omdat de huid juist onder- of overgevoelig kan zijn.

Voorbeelden van overgevoeligheid (hypersensitief) zijn het niet verdragen van kleding, naadjes van sokken, last hebben van etiketten in de kleding. Ook een gewone aanraking kan als bedreigend worden ervaren. Een gewone aanraking kan zelfs als pijn worden ervaren.

Wanneer een kind ondergevoelig (hyposensitief) is, zal het juist prikkels gaan opzoeken. Harde aanraking of hard stoeien is dan wat nodig is om toch een tactiele prikkel te voelen. Je ziet dit vaak terug bij pestgedrag. Sommige kinderen kunnen hun eigen grens van binnenuit niet goed voelen, waardoor ze bij anderen over hun grens gaan, of andere kinderen gaan over hun grens. 

Door middel van tactiele reflexintegratie is het mogelijk om de aanrakingen via de huid weer als veilig te voelen. Dit zorgt uiteindelijk voor rust en veiligheid in het hele lichaam.

Het tactiele systeem kan uit balans zijn door bijvoorbeeld een te vroege bevalling, een hele snelle bevalling of door een keizersnede.

Sensorische integratieproblemen kunnen voortkomen uit een niet goed ontwikkelde tactiele reflexintegratie.

Bij pleeg-en adoptiekinderen start ik bijna altijd met de tactiele oefeningen. Deze kinderen hebben in hun vroege jeugd aanraking niet altijd als prettig ervaren.