Reflexintegratie ptsd

Reflexintegratie PTSD

Stress release

PTSD is een afkorting voor Post Traumatic Stress Disorder. Wanneer iemand een traumatische situatie heeft meegemaakt, kan dit achteraf blijvende gevolgen hebben. Door stress, zowel acute als chronische stress, schiet het lichaam in de overlevingsstand. Er ontstaan vecht-, vlucht- of bevriezingsreacties. Voor een korte periode is dit niet erg. Maar wanneer deze situatie chronisch gaat worden, kunnen er veel klachten ontstaan, waardoor dagelijks functioneren moeizaam wordt.

Tijdens stress wordt er meer adrenaline aangemaakt, waardoor ook weer de productie van cortisol wordt verhoogd. Normaal gesproken kan het lichaam dit weer op een normaal niveau terugbrengen. Maar wanneer de stress situatie óf te ernstig is, óf te langdurig is, dan raakt het hele lichaam uit balans. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld de volgende klachten:

Met succes heb ik dit protocol al meerdere keren toegepast bij hoogbegaafde kinderen die door onderpresteren volledig zijn vastgelopen in het onderwijs. Hun systeem staat als het ware ‘uit’, waardoor een kind niet meer tot leren komt. Door het toepassen van het PTSD-protocol wordt een kind uit de overlevingsstand gehaald en komt er weer ruimte om te leren.


Ook pas ik dit protocol regelmatig toe bij de pleeg- en adoptiekinderen die in mijn praktijk komen. Zij hebben veelal traumatische situaties in hun leven ervaren. De gevolgen hiervan uiten zich in gedragsproblemen, zoals woede aanvallen, onveilige hechting enz. Dit zijn kenmerken van het leven vanuit de overlevingsstand. De uitingen zijn geen onwil, maar onmacht. 

In principe is het PTSD protocol voor iedereen te gebruiken. Na afloop voel je je ontspannen en weer helemaal in het ‘hier en nu’.

Ik vertel u graag meer over dit protocol. Voor meer informatie over een PTSD-consult kunt u contact opnemen.