Reflexintegratie en onderwijsondersteuning

Reflexintegratie - PTSD - stress release

PTSD is een afkorting voor Post Traumatic Stress Disorder. Wanneer iemand een traumatische situatie heeft meegemaakt, kan dit achteraf blijvende gevolgen hebben. Door stress, zowel acute als chronische stress, schiet het lichaam in de overlevingsstand. Er ontstaan vecht-, vlucht- of bevriezingsreacties. Voor een korte periode is dit niet erg. Maar wanneer deze situatie chronisch gaat worden, kunnen er veel klachten ontstaan, waardoor dagelijks functioneren moeizaam wordt.

Tijdens stress wordt er meer adrenaline aangemaakt, waardoor ook weer de productie van cortisol verhoogd wordt. Normaal gesproken kan het lichaam dit weer op een normaal niveau terugbrengen. Maar wanneer de stress situatie óf te ernstig is, óf te langdurig is, dan raakt het hele lichaam uit balans. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld de volgende klachten:

* hoofdpijn
* maagklachten
* angsten
* agressie
* gebrek aan concentratie
* slaapproblemen
* geheugenproblemen
* hoge bloeddruk
* moeite met het afmaken van taken
* paniek aanvallen
* burn-out
* onderpresteren
* enz.

Vanuit de Masgutova methode heb ik een protocol geleerd om op een non-verbale manier het lichaam weer tot rust te brengen. Als het ware uit de overlevingsstand te halen, waardoor iemand weer zelf de regie in handen krijgt. Tijdens een PTSD consult doorloop ik 6 fases, waarbij o.a. angst los gelaten kan worden, het lichaam weer in het 'hier en nu' komt, gronding en stabiliteit wordt gegeven, verlagen van het adrenaline en cortisol niveau, waardoor er uiteindelijk weer ruimte komt in het lichaam om te 'bewegen'.

Dit protocol kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen met uitdagingen door:

* PTSD
* geboortetrauma
* traumatische hersenbeschadiging
* elke vorm van mishandeling
* verzwakking na operatie
* autisme, Asperger syndroom
* ADHD, ADD
* leerproblemen, dyslexie, dyscalculie
* emotionele problemen, angsten, depressie enz.
* dyspraxie
* spraakproblemen
* tics
* genetische aandoeningen (Down, Prader-Willi syndroom)
* en elk gevolg van stress


Met succes heb ik dit protocol al meerdere keren toegepast bij hoogbegaafde kinderen die door onderpresteren volledig zijn vastgelopen in het onderwijs. Hun systeem staat als het ware 'uit', waardoor een kind niet meer tot leren komt. Door het toepassen van het PTSD-protocol wordt een kind uit de overlevingsstand gehaald en komt er weer ruimte om te leren.

In principe is het PTSD protocol voor iedereen te gebruiken. Na afloop voel je je ontspannen en weer helemaal in het 'hier en nu'.

Ik vertel u graag meer over dit protocol. Voor meer informatie over een PTSD-consult kunt u contact opnemen via info@transparant-coaching.nl.