Reflexintegratie en onderwijsondersteuning

Reflexintegratie - Algemeen

Herkent u dit?

- Uw kind zit vaak op één of beide voeten op een stoel.
- Of uw kind hangt juist over de tafel tijdens het schrijven, het hoofd rust op een arm.
- Uw kind heeft een onleesbaar handschrift.
- Uw kind heeft veel moeite met overschrijven van het bord in het schrift.
- Veters strikken blijft een probleem.
- Uw kind heeft last van allergieën en KNO-problemen.
- Uw kind schrikt snel van harde geluiden en/of is gevoelig voor licht of aanraking.
- Leren fietsen en zwemmen is een probleem.
- Rekenen is lastig voor uw kind.
- Uw kind zit maar te wiebelen op een stoel en kan niet stil zitten.
- Traplopen is een probleem.
- Het kind is 'onhandig' en gooit regelmatig een beker drinken om.
- Uw kind presteert onder zijn/haar niveau op school en heeft motivatieproblemen.

Wanneer u meerdere dingen herkent, zou er wel eens sprake kunnen zijn van nog actieve primaire reflexen, oftewel reflexen die niet goed geïntegreerd zijn.

Wanneer uw kind moeite heeft met concentreren, lezen, schrijven, rekenen, overgevoeligheid voor allerlei soorten prikkels of de motoriek (denk hierbij ook aan dyspraxie), dan zou de oorzaak hiervan wel eens te maken kunnen hebben met nog actieve primaire reflexen.

Primaire reflexen
Iedereen wordt geboren met bepaalde bewegingen, de zogenoemde primaire reflexen. Voorbeelden hiervan zijn: zuigen, grijpen en de schrikreactie. Deze bewegingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Ook zijn ze in het begin van het leven nodig voor bescherming en overleving. Binnen het eerste levensjaar rijpen deze primaire reflexen in meer doelgerichte bewegingen, ze worden geïntegreerd in het totale bewegen. Door deze reflexen leert een kind zich oprichten, kruipen, zitten, lopen en staan.

Soms ontwikkelen deze reflexen niet goed door problemen tijdens of na de geboorte. Denk hierbij aan een keizersnede, vacuümverlossing of stuitligging. Hierdoor gaat het kind onder- of overreageren en krijgt het ongecontroleerde reacties op alle prikkels van buitenaf. Zo'n kind krijgt vaak ten onrechte de stempel ADHD, ADD, hoogsensitief of autisme.

Kinderen die via een keizersnede of tang/vacuümverlossing geboren zijn, hebben mogelijk bepaalde geboortereflexen niet goed doorlopen. Bij deze kinderen is de kans groter dat er nog reflexen actief blijven. Dit geldt ook voor kinderen die nooit gekropen hebben, waardoor ze op latere leeftijd leer-en/of gedragsproblemen kunnen krijgen.

Volgens de Masgutovamethode MNRI® kunnen nog actieve reflexen op een simpele maar diepgaande manier geïntegreerd worden. De kinderen vinden de oefeningen heel prettig en ervaren vooral rust en ontspanning in hun lichaam. Hierdoor wordt bijvoorbeeld opletten in de klas ook veel makkelijker.

Veel hoogbegaafde kinderen kunnen ook last hebben van nog actieve reflexen. Dit komt omdat ze de wereld vaak ontdekken door te observeren in plaats van ontdekken door te bewegen. Dit kan zich later uiten in onderpresteren en motivatieproblemen op school.

Wanneer de reflexen alsnog worden geïntegreerd, zie je dat de kinderen weer de mogelijkheid krijgen om te leren. De motivatie wordt groter. Reflexintegratie is niet alleen voor kinderen, maar ook zeker voor volwassenen. Ook zij kunnen nog hinder ondervinden van niet goed geïntegreerde primaire reflexen. Vaak leer je ermee leven, maar door een stresssituatie kunnen reflexen alsnog actiever worden. Het wordt daardoor lastiger om ontspannen te kunnen functioneren.
Volwassenen kunnen ook in mijn praktijk terecht voor reflexintegratie.

Een voorbeeld van een nog niet goed geïntegreerde reflex
Stel dat de Asymmetrische Tonische Nekreflex, ATNR, nog niet goed geïntegreerd is:
Wanneer een baby in de box ligt, strekt het kind automatisch een arm en opent de hand als het naar die kant kijkt. Hierdoor leert het te richten met de ogen, het leert diepte zien. Wanneer deze reflex nog aanwezig blijft, wordt het bijvoorbeeld heel lastig om goed te leren schrijven. Het schoolkind kijkt naar het schrift, de arm strekt, de hand opent zich. Schrijven wordt dan erg lastig. Het kind moet tegen de reflex in de arm gaan buigen, de hand wil openen, maar moet juist de pen vasthouden. Oftewel veel verkramping. Netjes schrijven is dan onmogelijk.

De ATNR is ook een reflex die het lastig maakt om over de middellijn te gaan. Bij lezen is het juist noodzakelijk om met de ogen over de middellijn te gaan. De ogen zullen dus verspringen. Het gevolg is dat regels worden overgeslagen bij het lezen of het kind heeft moeite om door te lezen tot het eind van de regel.
Voor het rekenen levert de aanwezigheid van deze reflex ook problemen op. Als deze reflex nog aanwezig is, hebben kinderen vaak ook oogsamenwerkingsproblemen. De linker- en rechterkant van het lichaam kunnen niet goed samenwerken, de ogen dus ook niet. Hierdoor ontstaan er problemen in het ruimtelijk zicht en daardoor ook in het ruimtelijk inzicht. Dit laatste is een voorwaarde voor het goed kunnen rekenen.


De aanwezigheid van alleen al deze ene actieve reflex levert dus heel veel problemen op.
Dit is nog maar een voorbeeld van de gevolgen van één actieve reflex, terwijl er nog veel meer actieve reflexen aanwezig kunnen zijn.

Hoe verloopt de begeleiding?
Door middel van een vragenlijst en verschillende testen kan ik nagaan welke reflexen nog actief aanwezig zijn.
Wanneer blijkt dat er één of meerdere reflexen niet goed geïntegreerd zijn, kunnen we direct beginnen met het integreren van de actieve reflex. Het is de bedoeling dat u thuis met het kind elke dag ongeveer 5 à 10 minuten oefent. De oefeningen worden gedurende 4 weken gedaan. Vervolgens komt u weer terug om de vorderingen te bekijken, daarna worden er nieuwe oefeningen aangeboden.

Voor het maken van een afspraak en tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven en Contact.


Er is een gezamenlijke website van de Masgutovamethode in Nederland. Op deze website staan trainers vermeld die deze methode hebben geleerd. Ook is er uitgebreide informatie te lezen over de oorsprong van de methode op www.masgutovamethode.nl


Op mijn facebookpagina kunt u voorbeelden lezen over resultaten na reflexintegratie.