Reflexintegratie en onderwijsondersteuning

Privacy Statement Transparant

Door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het een plicht dat ik, als behandelaar van u en/of uw kind een dossier aanleg. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit gegevens die u mij vooraf aan de behandeling heeft gestuurd, zoals opgevraagd in de vragenlijst van TRANSPARANT.

Overeenkomstig deze vragen bevat dit dossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van u en/of uw kind, het welbevinden, de hulpvraag en de resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.

Als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de  persoonsgegevens (de AVG) zal ik zelf geen uitgebreid medisch dossier meer bijhouden. Alleen de grote lijnen van de sessies zullen vermeld worden. Hierin beschrijf ik wat we hebben gedaan (welke behandelvorm/welke techniek), waarom (het behandeldoel) en wat het resultaat is.

Daarbij doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Ik beloof
- zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind
- ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
- dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier
- dat ik mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht)

Informatie verstrekking
Mocht het van belang zijn om andere zorgverleners, hulpverleners of school te informeren over de behandeling, dan zal dit alleen gebeuren met uw expliciete, schriftelijke toestemming.

Onderling overleg
De wet AVG verbiedt het om informatie over u en/of uw kind of over de behandeling per mail te versturen. Dit zal alleen gebeuren met uw toestemming. Informatie kan alleen tijdens een afspraak mondeling verstrekt worden.

Financiële administratie
De NAW-gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.