Reflexintegratie en onderwijsondersteuning

Gevolgde cursussen

Reflexintegratie

In april 2014 heb ik de 4-daagse basiscursus DPRI gevolgd en de 3-daagse verdiepingscursus VARI over de verwerking van auditieve en visuele reflexen.

MNRI staat voor Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Method. Trainers zijn speciaal overgekomen uit Amerika en Zweden om uitleg te geven over hun methode om kinderen en volwassenen te helpen met problemen, die zijn ontstaan door niet goed geïntegreerde primaire reflexen. Op de website www.masgutovamethode.nl is uitgebreide informatie te lezen over deze manier van werken. Ik sta hier ook vermeld als één van de pioniers in Nederland om deze mooie methode meer bekend te maken in Nederland. Ondertussen ben ik ook Core-Specialist in training.

Sinds november 2014 kan ik de reflexintegratie heel mooi combineren met braingymoefeningen. Deze oefeningen zijn thuis en op school praktisch inzetbaar en helpen het kind beter te functioneren in het dagelijks leven.

In december 2014 heb ik de basisopleiding DPRI van 4 dagen opnieuw gevolgd, om zo nog meer kennis over deze mooie manier van werken op te doen. Veel puzzelstukjes vielen op hun plek en de reflexintegratie heb ik hierdoor nog beter in mijn vingers gekregen.

In juli 2015 heb ik de cursus Archetype Movements Integration gevolgd volgens de Masgutova methode. Archetypische bewegingen liggen ten grondslag aan de reflexen. Op deze manier kan ik dus nog verder terug naar de basis.

In september 2015 heb ik de cursus Life Long reflexen gevolgd. Dit gaat vooral over de houdingsreflexen. Hoe ga je om met de zwaartekracht. Hier hebben we elke dag mee te maken.

In oktober 2015 heb ik de cursus Oral Facial reflexen gevolgd. Deze laatste cursus is een enorme aanvulling voor mijn oorspronkelijke beroep als logopediste.

Eind oktober heb ik in Metz de cursus Tactile reflexintegratie gevolgd. Deze manier van werken is vooral geschikt voor kinderen en volwassenen die over- of ondergevoelig reageren op aanrakingen.

In mei 2016 heb ik de cursus Post Traumatic Stress Disorder Reflexintegration gevolgd (PTSD). Dit is een heel mooi protocol om kinderen en volwassenen met trauma's/angsten op een non-verbale manier te begeleiden.

In november 2016 heb ik opnieuw twee modules gevolgd van Reflexintegratie: Upper Limbs en Proprioceptive and Cognitive Reflexintegration. De teller staat nu op 10 cursussen.

De cursus Archetype Movements heb ik herhaald in juni 2017.

Mijn eerste IPET (Intensive Professional Educational Training) heb ik gevolgd in augustus 2017. Dit was een verdiepingscursus van de Tactile module van reflexintegratie. Tijdens deze cursus werden alle onderdelen getoetst bij de trainers. Een IPET is onderdeel van het Core in training programma.

In oktober 2017 heb ik de vierdaagse cursus Neuro Structural Reflex Integration gevolgd.

De cursus PTSD heb ik herhaald in november 2017.

In februari 2018 heb ik twee modules gevolgd: Breathing Reflex Integration en Stress-Hormones en Trauma Recovery.

In september 2018 heb ik de verdiepende cursus IPET Archetype Reflexintegration met goed gevolg afgesloten. Deze cursus is een onderdeel van het Core-in training traject.

Tijdens een family conference in Lisse heb ik 40 uur stage gelopen. Dit was in oktober 2018.

De cursus 'Intronauts, reflexintegration for baby's and infants' heb ik in maart 2019 gevolgd. Dit is een module om met baby's vanaf de dag van geboorte te kunnen werken. Deze cursus heb ik nogmaals gevold in september 2020.

In maart 2020 heb ik een examen Tactile Reflexintegration met goed gevolg afgerond tijdens een 40 uur durende stage op de Family Conference in Lisse.

Aanvullende cursussen
Jin Shin Jyutsu module 1 november 2017 in Hamburg
Jin Shin Jyutsu 'Cause and effect' mei 2018 in Nijmegen
Jin Shin Jyutsu Zelfhulp augustus 2018 in Gent
Vijfdaagse Jin Shin Jyutsu cursus maart 2019 in Gent
Jin Shin Jyutsu Zelfhulp augustus 2019 in Gent
Jin Shin Jyutsu Special Self help vijfdaagse oktober 2019 in Lissabon

Beroepscode en Tuchtrecht 2020
Medische Basiskennis 2021 School voor homeopathie
Meldcode en kindermishandeling 2021


Geboorte in kaart

Cursus om je geboorteverhaal in kaart te brengen juni 2018


Braingym
In november 2014 heb ik de 2-daagse cursus gevolgd voor Braingym 101.A
The Essential Tool van Terry Webb (Zuid-Afrika) in juni 2015.
Braingym 1.70 Movement Based Learning for Children with Special Needs februari 2016
Dubbele doedels mei 2016
The Essential Tool van Terry Webb, herhaling 2e module, mei 2016
Vision Circles mei 2018

Specialist Nieuwe Leer Strategieën

Sinds november 2014 mag ik mij Specialist Nieuwe Leer Strategieën noemen. Bij het CNLS van Will Missot heb ik alle cursussen gevolgd die te maken hebben met de aanpak vanaf de basis om leerproblemen bij kinderen te verhelpen.

De volgende cursussen heb ik gevolgd:
- Woordbeeldtrainer
- Visuele screening en training
- Ruimtelijk zicht en inzicht
- Jamara rekencoach
- Dominantiematrix coach
- Visuele training voor gevorderden
- Leesmatrix