essential tool

Essential Tool

The Essential Tool is ontwikkeld door Terry Webb uit Zuid-Afrika. Tijdens een vijfdaagse cursus heb ik geleerd om een getekende liggende acht te analyseren.

Door het tekenen van de liggende acht op een speciale manier, is o.a. te achterhalen welke leerstijl een kind heeft. Regelmatig laat ik een kind een liggende acht tekenen om zo te bekijken welke invloed de oefeningen hebben op het kind.

The Essential Tool is een mooi instrument om te gebruiken tijdens mijn werkzaamheden. Het uiteindelijke doel is een evenwichtige ontwikkeling van beide hersenhelften. Op die manier kan een kind het beste functioneren in de maatschappij.

Hieronder staan enkele voorbeelden van liggende achten, getekend door kinderen in mijn praktijk.

Deze liggende acht laat zien dat er een onbalans is tussen de linker en rechter hersenhelft.

Deze liggende acht laat zien dat dit kind veel moeite heeft met het aangeven van zijn eigen grenzen.

Bewegen is voor dit kind heel belangrijk om informatie te kunnen verwerken.

Hieronder staan enkele voorbeelden van liggende achten, getekend door kinderen in mijn praktijk.

Deze liggende acht laat zien dat er een onbalans is tussen de linker en rechter hersenhelft.

Deze liggende acht laat zien dat dit kind veel moeite heeft het aangeven van zijn eigen grenzen.

Bewegen is voor dit kind heel belangrijk om informatie te kunnen verwerken.